Samen luisteren naar Gods fluisteringen

Gratis magazine

Komende activiteiten

Bekijk alle

Inspiratie-avond

Inspiratie-avond

Elburg

vrijdag 11 oktober 2024 19:30


Inspiratie-avond

Inspiratie-avond

Elburg

vrijdag 10 januari 2025 19:30


(F)LUISTER

Gods stem als rode draad

Het verlangen en de visie van (F)Luister Nederland zijn geboren in het hart van Wim. Zijn leven is ingrijpend veranderd doordat hij Gods stem hoorde toen hij het leven zelf niet meer zag zitten. ‘Wim, er is iets wat de moeite waard is om voor te leven!’ Wim koos ervoor om Hem te volgen in wat Hij sprak en sindsdien is Gods stem de rode draad in zijn leven.

God spreekt! En wij hopen een plek te bieden waar mensen kunnen groeien in geloof om Zijn stem te verstaan. Dit willen we doen door te:


  • Informeren

  • Activeren

  • Bemoedigen

  • Samenwerken

Wim's verhaal

Groeien door kennis én ervaringen

(F)Luister Nederland wil een rijke bron van kennis én ervaringen zijn voor mensen die hongerig en dorstig zijn naar God en naar Zijn levende woorden. Een veilige oefen- en groeiplek, om samen te leren luisteren naar Zijn fluisteringen.


Hoe? Twee à drie keer per jaar brengen we een magazine uit, met daarin inhoudelijke Bijbelstudies, uit het leven gegrepen verhalen, inspirerende getuigenissen en nog meer. Daarnaast willen we boeken schrijven, een online platform aanbieden, en ook samenkomsten zoals trainingen en conferenties organiseren, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en ons in de praktijk uit kunnen strekken naar het verstaan van Zijn stem. Houd onze activiteiten in de gaten!Onze pijlers

Waar richten wij ons op bij (F)Luister

Informeren

Door middel van Bijbels onderwijs willen we ontdekken wat God ons in Zijn Woord leert over hoe Hij spreekt en hoe wij Zijn stem kunnen verstaan.

Activeren

We willen ons ook in de praktijk uitstrekken om te luisteren naar Gods stem en Zijn woorden delen met de mensen om ons heen. We verlangen ernaar om hier samen in te groeien, door hier (met vallen en opstaan) ervaringen in op te doen.

Bemoedigen

Door het delen van getuigenissen, verhalen, creatieve uitingen en ervaringen in de praktijk van gezin, kerk en werk, willen we elkaar bemoedigen, inspireren en opbouwen. Door dat alles heen hopen we Zijn Naam te verheerlijken!

Samenwerken

We vinden het belangrijk om samen te werken met andere organisaties, kerken, mensen die het verlangen delen om te horen en leven naar wat Hij spreekt. Zo hopen wij met elkaar een cultuur te bouwen in Nederland waarbij het verstaan van Zijn stem hoort bij het leven van alledag, als Zijn kinderen. Samen Zijn stem horen én laten horen, over kerkmuren heen!