ANBI gegevens Stichting (F)Luister Nederland

Organisatie 

 

Giften aan (F)Luister Nederland zijn fiscaal aftrekbaar

 

De naam van de instelling
Stichting (F)Luister Nederland

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
nee

RSIN/fiscaal nummer: 865072334 (ANBI)

Kvk: 89710991

Adres: Botterstraat 103 8081JW Elburg

Email: info@fluisternederland.nl

 

Bestuurssamenstelling
Klik hier om de samenstelling van het bestuur te zien.

 

Onze doelstelling

Het (doen) verkondigen en verspreiden van het woord van God en hiermee zoveel mogelijk mensen bereiken, dit in de meest ruime zin van het woord.

Onze missie

Wij staan voor verbinding, met God en mensen. Daarom willen we mensen informeren, activeren en bemoedigen om te luisteren naar God en elkaar. Samen willen we ons uitstrekken naar wat God wil spreken, zodat we Hem en elkaar in dit proces kunnen ontmoeten.

Onze visie

We willen iedereen bereiken met de boodschap dat God, de Vader van Jezus Christus, door Zijn Heilige Geest, tot ieder persoonlijk spreekt en dat we hier in ons alledaagse leven naar kunnen leren luisteren.

 

 

ANBI gegevens

 

Beleidsplan
Het beleidsplan kunt u hier lezen.

Privacybeleid

Het privacy beleid kunt u hier lezen.

 

Beloningsbeleid
We hanteren geen beloningen. 

 

Jaarverslag
Een actueel verslag van de activiteiten van 2022 kunt u hier lezen. 

Het (financieel) jaarverslag van 2023 kunt u hier lezen. 

 

Begroting
De meerjarenbegroting van 2023 en 2024 kunt u hier lezen. 

ANBI Formulier: Voor de belastingdienst hier.

 

Financiële verantwoording

Het overzicht van 2022  hier te lezen. 

Het overzicht van 2023 hier te lezen.