Onze pijlers

Waar richten wij ons op bij (F)Luister

Informeren

Door middel van Bijbels onderwijs willen we ontdekken wat God ons in Zijn Woord leert over hoe Hij spreekt en hoe wij Zijn stem kunnen verstaan.

Activeren

We willen ons ook in de praktijk uitstrekken om te luisteren naar Gods stem en Zijn woorden delen met de mensen om ons heen. We verlangen ernaar om hier samen in te groeien, door hier (met vallen en opstaan) ervaringen in op te doen.

Bemoedigen

Door het delen van getuigenissen, verhalen, creatieve uitingen en ervaringen in de praktijk van gezin, kerk en werk, willen we elkaar bemoedigen, inspireren en opbouwen. Door dat alles heen hopen we Zijn Naam te verheerlijken!

Samenwerken

We vinden het belangrijk om samen te werken met andere organisaties, kerken, mensen die het verlangen delen om te horen en leven naar wat Hij spreekt. Zo hopen wij met elkaar een cultuur te bouwen in Nederland waarbij het verstaan van Zijn stem hoort bij het leven van alledag, als Zijn kinderen. Samen Zijn stem horen én laten horen, over kerkmuren heen!