De geloofsovertuigingen van (F)Luister

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is Gods woord, mens geworden door de wil van God, aan het kruis gestorven voor ieder mens en weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven dat Jezus Christus het Hoofd is van Zijn lichaam (de kerk) op aarde.


(Efeziërs 1:22-23) “En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.”

Wij geloven dat Jezus Christus Degene is Die mensen zendt om in deze wereld een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.


(Joh 20:21) “Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”

Wij geloven dat Jezus Christus vandaag de dag nog steeds praat tegen Zijn volgelingen, door de Heilige Geest.


(Johannes 10:27) “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.”

Wij geloven dat Jezus Christus de enige Waarheid, de enige Weg en het enige Leven is. Alleen door Hem kunnen wij naderen tot God, onze Hemelse Vader.


(Johannes 14:6) “Jezus zei tegen hem: ‘Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’"

Wij geloven dat iedereen zelf verantwoordelijk is om bij elke ontvangen indruk te toetsen of het geïnspireerd kan zijn door de Heilige Geest.


(1 Johannes 4:1) “Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit god zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan."

Wij geloven dat God ons de vrijheid geeft om keuzes te maken die helpen bij onze geestelijke groei, maar dat Jezus Christus het enige fundament is en blijft om in onze werkelijke bestemming te kunnen wandelen.


(1 Korinthe 3:11-13) “Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden.”