Activiteiten

‘God spreekt!’ Dat is waar (F)Luister Nederland overtuigd van is. En vanuit dat uitgangspunt verlangen we ernaar om samen met u/jou te leren luisteren én gehoorzamen.

Gods woorden te horen én hier ook vervolg aan te geven. Die visie geven we dan ook graag vorm in onze activiteiten.

Chantal Fluister

Magazines

Twee keer per jaar brengen wij het (F)Luistermagazine uit, in samenwerking met Bureau Jaïro, gastschrijvers en ons eigen redactieteam. Het blad staat vol met getuigenissen, verhalen, onderwijs, (F)Luistertips en meer. Wil je ook geïnspireerd en bemoedigd worden? Bestel dan nu gratis je magazine!


Inspiratie-avonden

Een aantal keren per jaar organiseren we avonden waarin we de tijd nemen voor ontmoeting, aanbidding, gebed en inspiratie (door verschillende sprekers). Tijdens deze avonden willen we ons samen uitstrekken naar wat God wil geven.


Alpha-cursusgroepen

Met regelmaat zijn wij bij Alphacursussen (/weekenden) uitgenodigd om te komen delen over het verstaan van Gods stem. We zijn steeds weer verwonderd over hoe de Heilige Geest harten aanraakt en veranderd. Zouden jullie ook onderwijs (in theorie én praktijk) willen ontvangen over het spreken van God, nodig ons dan uit! Ook is het mogelijk om magazines te bestellen voor je Alpha-groep, ter bemoediging en inspiratie van de deelnemers.


Kerken

Één van de pijlers van (F)Luister Nederland is samenwerken. We hebben het verlangen om Gods stem te horen en laten horen, binnen en buiten de kerk(muren), als Lichaam van Christus. Mochten we uw kerk/ gemeente kunnen dienen door te komen spreken, dan zijn hier verschillende teamleden voor beschikbaar. Door middel van (theoretische en praktische) toerusting over het verstaan van Gods stem hopen we uw gemeente te inspireren. Daarnaast is er de mogelijkheid om magazines te ontvangen, voor degenen die hier geïnteresseerd in zijn.


Bidstonden

Wanneer jullie (met regelmaat) met een groep samenkomen om met en voor elkaar te bidden, kan het als heel fijn ervaren worden als er eens mensen van buitenaf langskomen, om mee te bidden. Op uitnodiging schuiven wij graag aan, om samen te luisteren naar wat God wil spreken en doen tijdens het samenzijn.


Is dit iets voor jou?

Word jij enthousiast van de visie die (F)Luister uitdraagt door middel van de diverse aangeboden activiteiten? Word dan nu donateur, zodat we (samen) kunnen blijven bouwen aan een cultuur waarin we weten en ervaren dat God spreekt!