Waar (F)Luister voor staat

Stichting (F)Luister Nederland

Een duidelijke missie


(F)Luister Nederland is een beweging met een duidelijke missie: iedereen bekend maken dat er een sprekende God is. God de Vader, Jezus (de Christus) en de Heilige Geest. Wij willen een generatie oprichten die weet dat God spreekt, begrijpt wat Hij zegt en doet wat Hij laat zien, horen of ervaren. Een generatie van gehoorzame gelovigen, die op iedere plek Zijn wil uit kunnen voeren.

Hoe doen we dit?
Onze visie is: platformen aanbieden om te inspireren, bemoedigen en activeren om Gods stem te leren verstaan. Dit willen we ook doen door samen te werken met andere gelovigen, in en vanuit Nederland.


ONZE WAARDEN

Binnen (F)Luister bewegen we ons vanuit de volgende waarden:

Betrokkenheid

We vinden het belangrijk dat zowel onze doelgroep als onze teamleden zich gezien en gehoord voelen. Dat ze zich persoonlijk aangesproken voelen en zich onderdeel voelen van het team of de missie van Fluister. Een zekere mate van interactie is hier onderdeel van.

Integriteit

Wij geloven dat integriteit gaat over betrouwbaar zijn; zijn wie je bent en dat uitleven. Geen maskers dragen en niet doen alsof. Je woorden en handelen komen overeen; je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Je staat hierbij open voor feedback en correctie, oftewel; je blijft transparant.

Inspiratie

Voor ons staat inspiratie voor het prikkelen, aanmoedigen en trainen van mensen richting Gods stem verstaan. Dit doen wij sámen met onze partners. Zowel onze producten (zoals het magazine), persoonlijke contacten met mensen, als onze activiteiten zijn ingericht op inspireren. Aanstekelijk zijn.

Geloof

In de dingen die we doen willen we verder kijken dan wat er in het natuurlijke beschikbaar is. We strekken ons naar uit wat we denken dat God van ons vraagt en willen daarin volgen, vanuit het vertrouwen dat God wil voorzien in wat er nodig is.

Gehoorzaamheid / Daadkracht

Voor ons staat gehoorzaamheid gelijk aan daadkracht. Zodra we Zijn indrukken ontvangen en getoetst hebben, willen we leren om gehoorzaam te zijn. Daadkrachtig zijn en Zijn indrukken in praktijk uitvoeren, waarbij er ruimte is om met vallen en opstaan Hem te gehoorzamen.