Profetie

M.D. Geuze

Profetie

Profetie: een boodschap van God ontvangen en doorgegeven aan de christelijke gemeente, hier en nu. Is dat nog voor ons? Telkens zijn er gelovigen geweest die aandacht vroegen voor de geestelijke gave van profetie, waardoor God Zijn gemeente opbouwt en corrigeert. Maar ontsporingen die zich soms voordeden, maakten de kerk kopschuw. Dit boek geeft bijbels inzicht en bekijkt profetie in twaalf hoofdstukken van vele kanten. Deze studie is een belangrijk hulpmiddel om echte en valse profetie te onderscheiden en… om de profetie de plaats te geven die God haar toekent.